ترموستات برخلاف ترموستات های ولتاژ کم که سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع را کنترل می کند ، بخاری های پایه تخته پایه از ترموستات ولتاژ خطی استفاده می کنند که به عنوان بخشی از مدار ولتاژ کامل برای گرم کردن بخاری نصب می شوند. ترموستات را می توان به طور مستقیم بر روی خود […]