سلول های خورشیدی

در مورد مزارع خورشیدی چطور؟ اما فرض کنید ما می خواهیم به واقعا بزرگ مقدار از انرژی خورشیدی ( سلول خورشیدی ) . برای تولید برق به اندازه یک توربین بادی سنگین (با توان حداکثر توان دو یا سه مگاوات) ، به حدود ۵۰۰-۱۰۰۰ بام خورشیدی احتیاج دارید. و برای رقابت با یک نیروگاه بزرگ […]