• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
 • ابعاد : 65*46*45
 • جریان خروجی : 85A
 • ولتاژ ورودی : اصلاح ولتاژ از 160 تا 260ولت
 • ولتاژ خروجی : 220V
 • وزن :  126kg

 

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
 • ابعاد : 65*46*45
 • جریان خروجی : 65A
 • ولتاژ ورودی : اصلاح ولتاژ از 160 تا 260ولت
 • ولتاژ خروجی : 220V
 • وزن :  74kg

 

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
 • ابعاد : 65*46*45
 • جریان خروجی : 45A
 • ولتاژ ورودی : اصلاح ولتاژ از 160 تا 260ولت
 • ولتاژ خروجی : 220V
 • وزن :  55kg

 

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
 • ابعاد : 40*35*40
 • جریان خروجی : 34A
 • ولتاژ ورودی : اصلاح ولتاژ از 160 تا 260ولت
 • ولتاژ خروجی : 220V
 • وزن :  47kg

 

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
 • ابعاد : 35*35*35
 • جریان خروجی : 22A
 • ولتاژ ورودی : اصلاح ولتاژ از 160 تا 260ولت
 • ولتاژ خروجی : 220V
 • وزن :  40kg