• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
  • آمپر  : 400A
  • ولتاژ : 690V-1000V
  • ترمینال ورودی :  1x185mm2
  • ترمینال خروجی :  2x35mm2 – 5x16mm2 – 4x10mm2

   

   

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
  • آمپر  : 250A
  • ولتاژ : 690V-1000V
  • ترمینال ورودی : 1x120mm2
  • ترمینال خروجی : 2x35mm2  – 5x16mm2 – 4x10mm2

   

   

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
  • آمپر  : 160A
  • ولتاژ : 690V-1000V
  • ترمینال ورودی : 1x70mm2 – 1x16mm2
  • ترمینال خروجی :  6x15mm2

   

   

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
  • آمپر  : 125A
  • ولتاژ : 690V-1000V
  • ترمینال ورودی : 1x35mm2 – 1x16mm2
  • ترمینال خروجی : 6x16mm2

   

   

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید
  • آمپر  : 80A
  • ولتاژ : 690V-1000V
  • ترمینال ورودی : 1x16mm2
  • ترمینال خروجی : 4x6mm2 – 2x16mm2